Nhãn: thitracnghiem

Tổng hợp các kiểu làm trắc nghiệm "được ăn cả, ngã về không" của sĩ tử trong phòng thi

Tổng hợp các kiểu làm trắc nghiệm "được ăn cả, ngã về không" của sĩ tử trong phòng thi

Tô vì đam mê :)))  Nguồn ảnh: K41 AJC
Đam mê hội họa nhưng lại phải tô đáp án trắc nghiệm belike =)))))

Đam mê hội họa nhưng lại phải tô đáp án trắc nghiệm belike =)))))

Đổ bóng các kiểu rất chuyên nghiệp =)))))  Nguồn ảnh: Đạt Thanh
Đang thi trắc nghiệm thì cô bảo "còn 5 giây nữa nộp bài" và cái kết =)))

Đang thi trắc nghiệm thì cô bảo "còn 5 giây nữa nộp bài" và cái kết =)))

Cô said: "Còn 5 giây nữa nộp bài" Tôi: Nguồn: Hồ Lê Bảo Trân