88C13867 Nissan Navara gặp nạn tại cao tốt bung đầu - Xe đã qua sửa chữa

88C13867 Nissan Navara gặp nạn tại cao tốt bung đầu - Xe đã qua sửa chữa