Nhãn: thi2021

Hình ảnh bố đón con sau khi thi

Hình ảnh bố đón con sau khi thi

Hình ảnh bố đón con sau khi thi  “ Thi có mệt không con?”  “ Con không. Con làm được hết …
Hình ảnh bố mẹ đợi thi ngoài cổng trường ngày mưa gió

Hình ảnh bố mẹ đợi thi ngoài cổng trường ngày mưa gió

Hình ảnh bố mẹ đợi thi ngoài cổng trường ngày mưa gió Cụ bà đứng chờ cháu ngoài cổng trư…
Tâm trạng 2k3 sau khi thi

Tâm trạng 2k3 sau khi thi

Tâm trạng 2k3 sau khi thi Trung Hoàng/ Group Trường Người Ta