Khi bút xóa bị tắc - Thôi xong

Khi bút xóa bị tắc - Thôi xong