Đám cưới Hoàng Gia Nga sau hơn một thế kỷ

Đám cưới Hoàng Gia Nga sau hơn một thế kỷ Vào ngày 1/10, tại nhà thờ Saint Isaac (Saint P…