Máy bay ném bom hạng nhẹ B-18 Bolo

Máy bay ném bom hạng nhẹ B-18 Bolo Douglas B-18 Bolo là máy bay ném bom của Không lực Lụ…