Máy bay cường kích tàng hình Lockheed F-117 Nighthawk

Máy bay cường kích tàng hình  Lockheed F-117 Nighthawk Lockheed F-117A  là chiếc máy ba…