Khi anh lên thung lũng - Lên bảng sao cho ngầu

Khi anh lên thung lũng - Lên bảng sao cho ngầu Cre: Học sinh trường người ta