Nhãn: maybaynembom

Máy bay ném bom chiến lược hạng nặng Boeing B-52 Stratofortress

Máy bay ném bom chiến lược hạng nặng Boeing B-52 Stratofortress

Máy bay ném bom chiến lược hạng nặng Boeing B-52 Stratofortress Boeing B-52 Stratofortres…
Máy bay ném bom hạng trung North American B-25 Mitchell

Máy bay ném bom hạng trung North American B-25 Mitchell

Máy bay ném bom hạng trung  North American B-25 Mitchell North American B-25 Mitchell (N…
 Máy bay ném bom chiến lược hạng nặng Consolidated B-24 Liberator

Máy bay ném bom chiến lược hạng nặng Consolidated B-24 Liberator

Máy bay ném bom chiến lược hạng nặng   Consolidated B-24 Liberator Consolidated B-24 Li…
Máy bay ném bom hạng nặng Boeing B-29 Superfortress

Máy bay ném bom hạng nặng Boeing B-29 Superfortress

Máy bay ném bom hạng nặng Boeing B-29 Superfortress Boeing B-29 Superfortress là máy bay…
Máy bay ném bom hạng nhẹ B-18 Bolo

Máy bay ném bom hạng nhẹ B-18 Bolo

Máy bay ném bom hạng nhẹ B-18 Bolo Douglas B-18 Bolo là máy bay ném bom của Không lực Lụ…
Máy bay ném bom chiến lược Boeing B-17 Flying Fortress

Máy bay ném bom chiến lược Boeing B-17 Flying Fortress

Máy bay ném bom chiến lược Boeing B-17 Flying Fortress Boeing B-17 Flying Fortress (Pháo…