Thực đơn mùa thi "bao đỏ, bao đỗ" của học sinh trường người ta

Có thờ có thiêng có kiêng có lành! Phải "đỗ" bằng mọi giá =))))  Nguồn ảnh: Le…