Nhãn: bantot

Bạn bè thế này thì vứt - Bạn người ta

Bạn bè thế này thì vứt - Bạn người ta

Bạn bè thế này thì vứt - Bạn người ta  Bạn tốt 👍 Cre:Thiên Kim
Bộ ảnh kỷ yếu đôi bạn thân dễ thương - Học sinh trường người ta

Bộ ảnh kỷ yếu đôi bạn thân dễ thương - Học sinh trường người ta

Bạn thân, không cần bạn phải nhắc nhở, không cần cố gắng giữ liên lạc, dù không gặp nhau…
Cảm ơn bạn tốt :)) đã cất chìa khóa xe cho mình

Cảm ơn bạn tốt :)) đã cất chìa khóa xe cho mình

Cảm ơn bạn tốt :)) đã cất chìa khóa xe cho mình