Hình ảnh cảm động trong ngày cuối kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội

Năm nay mùa tuyển sinh diễn ra trong hoàn cảnh khá đặc biệt. Tình hình dịch bệnh diễn biế…