Khi còn trẻ, hãy ghi nhớ những điều này

Ai rồi cũng trải qua thời niên thiếu và cũng đều gặp phải những vấn đề tương tự nhau. Như…