Nhãn: tienganh

Phiên âm tiếng Anh ở một vũ trụ khác =)))

Phiên âm tiếng Anh ở một vũ trụ khác =)))

Đờ-đẫn luôn =)))))
Lời nhắn cuối đề thi tạo động lực cho học sinh học tiếng Anh

Lời nhắn cuối đề thi tạo động lực cho học sinh học tiếng Anh

Chúc các bạn học giỏi tiếng Anh để được crush thích lại nha =)))) Cre: Dieu Huong
Bác bảo vệ Tiếng Anh 8.0 Ielts

Bác bảo vệ Tiếng Anh 8.0 Ielts

ÔNG BÁC ÁO TRẮNG TRONG ẢNH LÀ BẢO VỆ CỦA TRƯỜNG HANU - ĐẠI HỌC HÀ NỘI: TIẾNG ANH 8.0 IEL…
Nỗi khổ khi học môn Ngôn Ngữ Anh

Nỗi khổ khi học môn Ngôn Ngữ Anh

Ai thấu nổi khổ của những đứa học Ngôn Ngữ Anh =))) (Âm vị học Phonology) T nhìn từ viết …
Tổng hợp những màn chơi chữ tiếng Anh hài hước

Tổng hợp những màn chơi chữ tiếng Anh hài hước