Máy bay ném bom chiến lược hạng nặng B-1 Lancer

Máy bay ném bom chiến lược hạng nặng B-1 Lancer Một chiếc B-1B bay trên vùng Thái Bình D…