30H19065 Mercedes C300 đâm cột móp đầu - Xe tai nạn

30H19065 Mercedes C300 đâm cột móp đầu - Xe tai nạn