Bắt chuyện với crush nhưng để quên bịch muối ở nhà belike

Anh không nói thì em cũng không biết là sữa đâu á, tưởng là nước mắm cơ :))))  Cre: Nguy…