Tìm ếch xanh giữa đàn rùa trong 10s và kết quả Tìm ếch xanh giữa đàn rùa trong 10s và kết quả

Sếp em vừa gửi cho cái hình kêu trong 10s phải tìm ra con ếch xanh trốn trong đàn rùa, không tìm được  thì tháng này trừ lương mà nãy giờ em vẫn chưa tìm ra mn ạ😭😭