Ảnh kỷ yếu concept đồng phục Thái Lan độc đáo - 12A1.4 THPT Hùng Vương (Bình Phước)

Bộ ảnh kỷ yếu ấn tượng của lớp 12A1. 4 - THPT Hùng Vương, Bình Phước. 

Nguồn ảnh: Kỷ yếu Sài Gòn